The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6580 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

23.11.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, dog er læsningen af det sidste ciffer i årstallet ikke helt sikker.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hr Professor Thiele! Jeg ønsker med Prindsessen og flere af de Kongl. Herskaber at besee de hidbragte Kunstsager Kl. 2 – De ville herom avertere Prof Freund og den fungerende Directeur.

Ligeledes ville De ved Linder sørge for at Figurerne paa Figur salen og i de øvrige Sale ere i den Orden at de kunne ses i Dameselskab.

Jeg møder Dem vel ved samme Lejlighed, bedst at gaae strax i Thorvaldsens Attelier velvilligt

Christian Frederik

d. 23 Novbr 183[4]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 03.09.2013 Print