The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9941 of 10246
Sender Date Recipient
C.M. Winther [+]

Sender’s Location

København

2.12.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S T / Hr Conferenceraad Collin, Ridder af D. og Dbm.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

I Sessionen den 11te Juli dA blev det vedtaget af efterkomme Oberst Rosenbergs i hoslagte Skrivelse fremsatte Anmodning om at tilstille Holbek i Rom 1000r, der medfulgte, 845d 13ß i rede Sølv, 154r83 i en Anvisning fra det Kgl Raad i Frederiksnagore paa Gen. Told – og Kom-Col. Denne Anvisning bragte Wilcken mig, men Dagen efter, overleverede jeg ham den for at bringes til DHøivlbhd, der, efter hans Sigende selv vilde besørge den hævet. Efter hvad Wilcken nu siger, ere de 845r13ß blevne indsatte i Sparekassen, og Contrabogen med denne vil de give Oplysning herom, men iøvrigt har jeg Intet hørt om denne Sag.

Khvn den 2denDec. 1845

Ærbødigst
CWWinkler

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 85
Last updated 23.09.2011 Print