The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9872 of 10243
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

17.4.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Holbech [+]

Information on recipient

Udskrift: Ingen udskrift.
Tilskrift: Hr Billedhugger Holbek!

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Da der er opstaaet Controvers i Anledning af Thorvaldsens Portraitstatue, som i sin Tid blev sendt til Rom for der at hugges i Marmor, og navnlig om hvorvidt denne Statue maatt [papiret beskadiget] tilhøre Fru Baronese Stampe, anmode vi Dem om at meddele os Underretning om de Ordrer, de i saa Hsde maatte have modtaget fra afdøde Cftd Thorvaldsen, ligesom ogsaa, hvad der iøvrigt maatte være Dem bekjendt angaaende denne Sag. Iligemaade ønske vi Deres Meddelelse angaaende tvende Basrelieffer Christus i Emaus og Jupiter og Diana, som Fru Stampe ligeledes har reclameret som sin Eiendom, og om hvorvidt disse maatte være fuldførte. Da FStampe har ønsket en snarlig Afgjørelse af denne Affaire, forvente vi at modtage Deres Svar saasnart det vil være Dem muligt at meddele samme[.]

Kjh. 17 April 45

P: dehr Exts Vegne
Collin

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt 30 April 1845 i Cftd Thorvaldsens Bo

GBrock

General Comment

Brevet er konciperet af Gustav Edvard Brock.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 72
Last updated 28.06.2016 Print