The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9493 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

9.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Friedrich Gotschalk [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Modtaget af de Herrer Friedr & EdGotschalk for Regning Herr Dan. Jacobi i Lübeck endvidere a Conto paa den i Arbeide værende Statue “en knælende Genius”, Tre Hundrede Species eller Rbd 600. – , hvorfor herved in duplo, ikkuns for enkelt gjeldende, quitteris. – Kjøbenhavn den 9de Marts 1844.

A. Thorvaldsen

[på skrå til venstre:]
Spec 300. –

[påskrift med rødt:]
Ca[XX]fo 37.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 139,2a
Persons
Johann Daniel Jacobj
Works
Last updated 02.01.2019 Print