The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8721 of 10244
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

3.4.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Til Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin! / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kjøbenhavn den 3 April 1841

Da der Intet er i Cassen til Bestridelsen af de Udgivter, som nu daglig forestaaer ved det Thorvaldsenske Museum, hvorfor jeg er i liden Forskud, saa tillader jeg mig at anmode Deres Høivelbaarenhed, om at anvise et Beløb til samme.

Ærbødigst
J. H. Lund

besørget 10,000r

d 5 Ap 1841

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101t
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print