The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8780 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

7.6.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin! / Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn den 7 Juni 1841

Da der ingen Penge er i Museets Casse, og Capitain Schaper idag har reqvireret 2000rbdr, som jeg strax udbetaler ham efter Anviisning af Inspecteur Bindesbøll og Cancellieraad Driefer, saa tillader jeg mig at bede Deres Høivelbaarenhed om at anvise mig nogle Penge.

Ærbødigst
J. H. Lund

anvist[?] 10000r

8 Juni 1841

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101s
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print