The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9068 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

8.6.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Til / Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin! / Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kjøbenhavn den 8 Juni 1842.

Da der ingen Penge er i Museets Casse tillader jeg mig at anmode Deres Høivelbaarenhed, om De i Forening med Commissionen vilde tilskrive Magistraten, at der til samme maatte blive mig anviist 15,000rbdr. Udgivterne ved Museet har til idag været 136,359rd 73½ s. hvortil er mig anviist 135,000rd og for solgte Materialier indkomne 864r, ialt 135,864rbdr. Af de sidste anviiste Penge medgik allene til 4 Poster 16,000rbd, men hermed standser ogsaa de store Udbetalinger.

Ærbødigst
J. H. Lund

Magistr. tilskr. d 11 juni 1842

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101m
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print