The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9380 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

12.9.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Høivelbaarne / Hr Conferensraad Collin / Storkors af Dannebroge &c / i / Kjøbenhavn

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Under 1 Spt 1843 tilskreves Magistraten fremdeles om et Tilskud af 10,000R

Tirsdag d. 12 Spt. 1843

Var Commissionen samlet og underrettedes om at den oprindelige Comitee havde erklæret sig tilbøielig til at giøre Forsøg[?] med ved frivillige Bidrag at skaffe den Sum til Veie som behøves for at udføre de paabegyndte indvendige Decorationer, men at den, da den havde Grund til at antage, at Communalbestyrelsen ikke vilde være villig til at tilskyde denne Sum, ansaae det rigtigst, at man altsaa først henvendte sig til Den desangaaende, og derfor ønskede ikke foreløbig taget under Overveielse i nærværende Commission.

I Følge deraf besluttedes at tilskrive Communalbestyrelsen saal.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 95
Last updated 02.08.2011 Print