The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9639 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Dahl Maj 1844 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Deherrer Executorer i Hr Conferentsraad / Thorvaldsens Boe!

Abstract

Dahl asks to be paid the balance due for the painting The frigate Thetis and the corvette Flora on the river Tagus, B206, which Thorvaldsen has commissioned from him. He needs the money for a study tour the coming summer.

No 65

Skjøndt det er bleven mig sagt at der for Øieblikket kun ere faae Contanter eft[e]r Conferentsraad Thorvaldsen vover jeg aligevel at anmode Dhrrer om at faa medfølgende Nota udbetalt, saafremt det maatte være Dem muligt, da jeg nødvendig skal reise og være her tilbage den 1ste August for at fortsette mine Informationer ved Søkadetakademiet. Uden disse Penge vil det være umuligt for mig at gjøre Studier i mit Fag i denne Sommer. Hvor Lidet eller Meget jeg faaer udrettet er ogsaa afhængig af Tiden paa hvilke jeg faaer mit Tilgodehavende udbetalt, og derfor haaber jeg Dhrrer undskylde min Frihed

ærbødigst
C Dahl
Marinemaler.

[På den anden led i venstre margen med Brocks hånd:]
Fremlagt: d 8de Juni 1844 i Cftr Thorvaldsens Bo.

GustBrock

General Comment

Dokumentet er et eksempel på Thorvaldsens bestilling hos samtidskunstnere af nye malerier til sin malerisamling og med tydeligt henblik på oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Af regnskabet dateret juni-juli 1845 fremgår det, at Dahl fik sin begæring opfyldt. Maleriet findes således som tiltænkt på Thorvaldsens Museum, hvor det endnu kan ses som Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 65
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 17.10.2016 Print