Maj 1844

Sender

Carl Dahl

Recipient

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Deherrer Executorer i Hr Conferentsraad / Thorvaldsens Boe!

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

Dahl asks to be paid the balance due for the painting The frigate Thetis and the corvette Flora on the river Tagus, B206, which Thorvaldsen has commissioned from him. He needs the money for a study tour the coming summer.

Document

No 65

Skjøndt det er bleven mig sagt at der for Øieblikket kun ere faae Contanter eft[e]r Conferentsraad Thorvaldsen vover jeg aligevel at anmode Dhrrer om at faa medfølgende NotaI udbetalt, saafremt det maatte være Dem muligt, da jeg nødvendig skal reiseII og være her tilbage den 1ste August for at fortsette mine Informationer ved SøkadetakademietIII. Uden disse Penge vil det være umuligt for mig at gjøre Studier i mit Fag i denne Sommer. Hvor Lidet eller Meget jeg faaer udrettet er ogsaa afhængig af Tiden paa hvilke jeg faaer mit Tilgodehavende udbetaltIV, og derfor haaber jeg Dhrrer undskylde min Frihed

ærbødigst
C Dahl
Marinemaler.

[På den anden led i venstre margen med Brocks hånd:]
Fremlagt: d 8de Juni 1844 i Cftr Thorvaldsens Bo.

GustBrockV

General Comment

Dokumentet er et eksempel på Thorvaldsens bestilling hos samtidskunstnere af nye malerier til sin malerisamling og med tydeligt henblik på oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Af regnskabet dateret juni-juli 1845 fremgår det, at Dahl fik sin begæring opfyldt. Maleriet findes således som tiltænkt på Thorvaldsens Museum, hvor det endnu kan ses som Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206.

Archival Reference

Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 65

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

B206 Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, 1844, inv.nr. B206

Commentaries

  1. Dvs. en opkrævning på Dahls tilgodehavende for maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, som Thorvaldsen havde bestilt hos ham, jf. Dahls brev af 22.4.1844.

  2. Om, og hvor, Dahl rejste denne sommer vides p.t. ikke.

  3. Dahl var ansat som tegnelærer ved Søkadetakademiet 1840-52, jf. Weilbachs Kunstnerleksikon.

  4. Dahl modtog betalingen for maleriet i to omgange jf. regnskabet af juni-juli 1845.

  5. Dvs. den danske jurist og politiker Gustav Edvard Brock, der fungerede som en slags sekretær for Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

Last updated 17.10.2016