The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Maj 1844

Dahl var ansat som tegnelærer ved Søkadetakademiet 1840-52, jf. Weilbachs Kunstnerleksikon.

Last updated 04.08.2016