The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9401 of 10244
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor efter laksegl.

21.10.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kjøbenhavn den 21 October 1843.

Da der Intet er i Cassen til Bestridelsen af Udgivterne ved det Thorvaldsenske Museums Bygning, der til Dato har været 181,900rbd 4 [tegn for mark] 1½ s. og hvortil er anviist 180,000rbd og for solgte Materialier indkomne 864rbd ialt 180,864rbd, saa tillader jeg mig at bede Dem, paa sædvanlig Maade dertil at foranstalte mig anviist af Magistraten 10,000rbd.

Ærbødigst

J. H. Lund

[Påskrevet med anden hånd:]

Magistraten tilskrevet d 23 Oct 1843 om 10000r

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101b
Last updated 21.07.2011 Print