The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9722 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens segl

19.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 15de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J. H. Lund, 10,000 Rbdlr Sedler i videre Afdrag paa den Sum, der i Medhør af allerhøieste Resolution af 13de November 1839 skal udredes af Stadens Midler til Udgifterne ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum; idet undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 19de Juni 1844.

Kierulff
Bentley Algreen Ussing Skibsted Riis-Lowson
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[xxxxxxxx]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101
Last updated 21.07.2011 Print