Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9722 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens segl

19.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 15de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J. H. Lund, 10,000 Rbdlr Sedler i videre Afdrag paa den Sum, der i Medhør af allerhøieste Resolution af 13de November 1839 skal udredes af Stadens Midler til Udgifterne ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum; idet undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 19de Juni 1844.

Kierulff
Bentley Algreen Ussing Skibsted Riis-Lowson
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[xxxxxxxx]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101
Sidst opdateret 21.07.2011 Print