The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8710 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens segl.

24.3.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Den i Overeenstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Musæum.

Tilskrift: Til Den i Overeenstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Museeum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At Cancellieraad og Raadmand Driefer er udnævnt til, paa Magistratens Vegne, at tiltræde den ærede Commissions Forhandlinger istedetfor nu afdøde Justitsraad Raadmand Münter, det undlade vi ikke herved tjenstligst at tilmelde Commissionen til behagelig Efterretning.

Kjøbenhavns Raadstue, den 24 Marz 1841.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Hansen

Dahl

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,69
Last updated 18.07.2011 Print