Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8710 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens segl.

24.3.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Den i Overeenstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Musæum.

Tilskrift: Til Den i Overeenstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Museeum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At Cancellieraad og Raadmand Driefer er udnævnt til, paa Magistratens Vegne, at tiltræde den ærede Commissions Forhandlinger istedetfor nu afdøde Justitsraad Raadmand Münter, det undlade vi ikke herved tjenstligst at tilmelde Commissionen til behagelig Efterretning.

Kjøbenhavns Raadstue, den 24 Marz 1841.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Hansen

Dahl

/[Holmer]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,69
Sidst opdateret 18.07.2011 Print