The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8502 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

18.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Omendskiøndt medfølgende, da det samtidigen har været at læse i de offentl. Blade, som det er os meddeelt, er mine Herrer bekiendt, maa jeg dog, for Formens Skyld, omsende det.

ærbødigst
Collin

d 18 Aug 1840.

Hr Etatsraad Mundt læst Mundt
– Justitsr Münter læst Münter
– Professor Hetsch læst Hetsch

tilbage til Collin

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,45
Persons
G.F. Hetsch · Just Henrik Mundt · Theodor Münter
Last updated 18.07.2011 Print