The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8379 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

København

25.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Comferendsrad Collin Komandeur af Dannebrougen og Dannebrogsmand pp…

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Med hensyn til Hr Captain Sibberns Andragende om at lade Ramningen under Tverskillerummene stanse maa jeg bemærke,

a at da Pælene under disse Skillerumme ikke kunne rammes tæt til de udvendige Mure,

uden at skade disses Fundamenter, saa ere de Pæle der saaledes ere fragaaede i Længden tillagt i Breden, hvor ved der nu er kommet tre Pæle i Breden under et hvert af disse Tverskillerumme.

Da dette vist i et hvert Tilfelde vil være tilstrekkelig har jeg ikke stanset Arbeide.

b. med hensyn til at undersøge de gamle Fundamenter bemærkes

at da det vil blive nødvendig nøie at undersøge den nuværende Fasade muur og sammes Fundamenter for at overbevise sig om at den kan bære modstaa den Vægt den vil komme til at bære, saa vil man deraf kunde slutte sig til de øvrige.

c med hensyn til Indhegningen af Pladsen kan jeg berette,

at Hr Etatsraad Bredstrup i gaar var paa Bygge Pladsen og traf fornøden Aftale, hvorom han laavede nærmere at tilskrive Commisionen

Kjøbenhavn d: 25 Martz 1840

Ærbødigst
G Bindesbøll

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,39a
Last updated 15.07.2011 Print