The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8478 of 10244
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

København

8.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Hr Comferendsraad Collin Formand for Bygnings-Comisionen ved det Thorvaldsenske Museum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Idet jeg giver mig den ære at indberette at Bygningsarbeidet ved det Thorvaldsenske Museeum efter ordre i dag er stanset, giver jeg mig tillige den frihed at forespørge om hvorledes der skal forholdes med en halvt udlosset ladning Muurstene fra Adelsborg, der vare bestemte til udlodsning paa Mandag, ligeledes om hvorledes der skal forholdes med en kjøbt men ikke modtaget ladning Flensborger Muurstene, der var bestemt til udlosning paa Tirsdag, og endeligen med hvorledes der skal forholdes med pladsens lukning.

Kjøbenhavn d. 8 August 1840 ærbødigst
G Bindesbøll

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,39
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print