The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8398 of 10247
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

10.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Medfølgende:

4 Tegninger,
Forklaring derover,
og Forklaring over Constructionen,
og et Brev til Commissionen modtog jeg i Gaar Aftes.

Jeg antager, ikke at vi ikke have videre dermed at giøre, end med et kort Brev at sende det Hele til Magistraten.

Collin

Fredag Morgen 10 Apr 1840

Hr EtatsR Mundt af samme Mening
– JustitsR Münter ligeledes Münter
– Professor Freund ligeledes H. Freund
– Grosserer Lund Ligeledes J. H. Lund
– Capitain Sibbern at der med Skrivelsen /: see /: anden Side :/

tilbage til Collin

til Magistraten foruden medfølgende Constructions Tegninger og Explicationer fra Hr: Bygnings Inspecteur Bindesbøll tillige maae følge de aproberede Tegninger, sumariske og specificerede Beregninger som have fremkaldt mine Bemærkninger er en Selvfølge. og forbeholder jeg mig i øvrigt, at vedlægge mine yderligere Bemærkninger, fremkalte ved de medfulgte Tegninger og Explicationer og Brev.

G Sibbern

Modtaget d 13 April
Magistraten har forlangt en Erklæring fra Bindesbøll; den sendes. Vil den have mere, saa maa den forlange det.

Collin

1[4] Ap. 1840

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,27
Persons
Hermann Ernst Freund · J.H. Lund · Just Henrik Mundt · Theodor Münter · Gottlieb Nicolai Sibbern
Last updated 15.07.2011 Print