The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8377 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

25.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

d 25 Marts 1840

Hr Capit. Sibberns mig i Gaar Eftermiddag tilhændekomne Skriv af 24 d M, med Capit Schapers og Inspect. Bindesbølls, paa min skriftlige Opfordring, deres afgivne Erklæringer af Dags Dato sendes til Circulation. Jeg har, for mit Vedkommende, derved intet at bemærke.

Collin.

Hr Etatsraad Mundt
” JustitsR. Münter
” Professor Freund forevist H. Freund d. 26 Marts.
” Capit. Sibbern
” Grosserer Lund.

I Anledning af denne Sag forekommer det mig at [xx] Commissions. Som enig kunde ønskes 26 Marts Mundt

Af samme Mening.
d. 26 Martz Münter

[enig i samme]
G. Sibbern

Ligeledes J. H. Lund

modtaget tilbage d. 27 Marts

General Comment

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, H. E. Freund, Gottlieb Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21
Persons
Hermann Ernst Freund · J.H. Lund · Just Henrik Mundt · Theodor Münter · Gottlieb Nicolai Sibbern
Last updated 15.07.2011 Print