25.3.1840

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

d 25 Marts 1840

Hr Capit. Sibberns mig i Gaar Eftermiddag tilhændekomne Skriv af 24 d M, med Capit Schapers og Inspect. Bindesbølls, paa min skriftlige Opfordring, deres afgivne Erklæringer af Dags Dato sendes til Circulation. Jeg har, for mit Vedkommende, derved intet at bemærke.

Collin.

Hr Etatsraad Mundt
” JustitsR. Münter
” Professor Freund forevist H. Freund d. 26 Marts.
” Capit. Sibbern
” Grosserer Lund.

I Anledning af denne Sag forekommer det mig at [xx] Commissions. Som enig kunde ønskes 26 Marts Mundt

Af samme Mening.
d. 26 Martz Münter

[enig i samme]
G. Sibbern

Ligeledes J. H. Lund

modtaget tilbage d. 27 Marts

General Comment

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, H. E. Freund, Gottlieb Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21

Persons

Last updated 15.07.2011