The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8353 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

29.2.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottfried Schaper [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til Hr Capitain og Murermester Schaper

Endskiøndt Hr Capitainen, efterat have indleveret det detaillerede Overslag over Muur Arbeidslønnen ved Muurarbeidet det Thorv. Museum er fremlagt i Commiss., har erklæret for mig at Det af Dem i Skr. af 29 Jan d. A. forhen giorte Tilbud at paa de deri anførte Vilkaar i Forening med Bygmester at bestyre Muurarbeidet endnu staaer ved Magt, saa maa vi dog der med Hensyn til vor Skrivelse til Dem i samme Anledning, nu udbede os Deres nærmere skriftlige Erklæring derom som- saavel derom som og om hvor stor en Deel af Overslaget [summa] 23551r maa betragtes som den Mesterløn, hvorpaa de [xxxxx] af Kiærlighed for dette store Værk velvilligen renoncerer.

29 Febr. 1840

[regnestykke i venstre margen]

23551

5

4700

8

3925

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,19
Last updated 15.07.2011 Print