No. 5 of 10318
Sender Date Recipient
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

29.4.1788 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Directionen for de Kongelige Skuespil [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Regning N: 543

Til den Kongl. Skueplass forfærdiget En

Abekatt af Træe …
Kiobenhavn
d 29de Aprl: 1788,
4 rd
Summa 4 Rdr – [tegn for mark] – ß
GThorvaldsen

 

Rigtig betalt hvorfor skyldigst qvitterer

GThorvaldsen

Denne Abekat af Træ er Rigtig
Forfærdiget af en Bildhugger
og bruges udi den Nye Ballet
afguden paa Ceylon Testerer
C: Nielsen

Archival Reference
Rigsarkivet. Det Kongelige Theaters arkiv. Theaterkassens regnskaber.
Last updated 23.10.2016 Print