No. 5 af 10318
Afsender Dato Modtager
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

29.4.1788 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Directionen for de Kongelige Skuespil [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Regning N: 543

Til den Kongl. Skueplass forfærdiget En

Abekatt af Træe …
Kiobenhavn
d 29de Aprl: 1788,
4 rd
Summa 4 Rdr – [tegn for mark] – ß
GThorvaldsen

 

Rigtig betalt hvorfor skyldigst qvitterer

GThorvaldsen

Denne Abekat af Træ er Rigtig
Forfærdiget af en Bildhugger
og bruges udi den Nye Ballet
afguden paa Ceylon Testerer
C: Nielsen

Arkivplacering
Rigsarkivet. Det Kongelige Theaters arkiv. Theaterkassens regnskaber.
Sidst opdateret 23.10.2016 Print