The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6484 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

21.6.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster.

Abstract

Thorvaldsen thanks the Academy of Fine Arts for the information that he has been awarded the Silver Cross of the Order of the Dannebrog.

[Translation]

Ved Modtagelsen af det Høje Akademies Skrivelse af 4de November 1833, som ved en mig særdeles ubehagelig Forsømmelse af Postvæsenet i Rom først i disse Dage er bleven overgivet i mine Hænder, underrettes jeg om, at Hans Majestæt ved allerhøjeste Rescript af 22de. September s:A: allernaadigst har værdiget at tilkjende mig Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Det har saaledes været mig umuligt før nu, at fremlægge for det Kongelige Akademie min dybe Taksigelse for de hædrende Udtryk, hvori Høisamme meddeler mig dette Tegn paa Hans Majestæts allerhøjeste Naade.

Rom d: 21 Juni 1834

Allerærbødigste
Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1834, III. Skrivelser fra Akademiets Medlemmer, nr. 3.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Subjects
Mail Processing Time · Postal Services · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Frederik 6.
Last updated 12.06.2020 Print