The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5659 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

29.10.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Troels Lund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Jeg har med megen Glæde seet Hr. Troels Lunds Arbeider bestaaende deels i Studier deels i udførte Tegninger i Landskab- og Theaterfaget. Disse Arbeider vidne om den unge Kunstners Fliid og Fremskridt og lykkelige Anlæg, jeg tager saaledes ikke i Betænkning at anbefale Hr Troels Lund som aldeles værdig til fremdeles at vorde sat i Stand til her i Italien at fortsætte sit Studie, hvilket han har paabegyndt og udøvet med en Grundighed og alvorlig Stræben, der i Forening med denne unge Mands Charakter giør ham saa prisværdig.

Rom d: 29d. Octobr 1831.

Albert Thorvaldsen

General Comment

Kun månedsdatoen og underskriften er Thorvaldsens egen; resten er skrevet af en endnu uidentificeret koncipist.

Archival Reference
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Journalsag nr. 331/1833.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Last updated 25.03.2015 Print