The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3403 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

23.1.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Joseph Hermann (den yngre) [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Ich verbleibe mit Hochachtung

Rom 23 Januar 1824 Ihr aufrichtiger Freund
A Thorwaldsen


[tilføjet med anden hånd:]
Brief an hr. Bildhauer Herrmann in Dresden.

General Comment

Det er påfaldende, at dette brevfragment gentager præcis samme ordlyd som et andet brevfragment af præcis samme dato til en anden tysk billedhugger, Franz Pettrich. Fra et andet brev i Arkivet vides det, at Pettrich besvarede sit brev fra Thorvaldsen med sit eget af 29.7.1824, hvorfor det må formodes, at Pettrichs brevfragment stammer fra et egentlig brev fra Thorvaldsen.
Til gengæld kendes der ikke noget svar fra Hermann på nærværende fragment. Det kunne tyde på, at dette fragment er en kopi af Pettrichs fragment, muligvis kopieret af en anden end Thorvaldsen, mao. muligvis et falsum.
Skriften er ikke af Thorvaldsen, hvilket er ganske normalt i hans breve, men underskriften skal tydeligvis forestille at være Thorvaldsens, hvilket ikke kan afvises, men der er flere træk, der kunne tyde på, at nogen har ønsket at kopiere/forfalske den berømte billedhuggers signatur.

Archival Reference
Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, Handschriftenabteilung, Atg. 13572
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Last updated 13.01.2013 Print