The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8040 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

3.5.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

[...]

— Igaar Aftes saaes følgende Sager udstillede i Konstforeningen: Et stort norsk Landskab af Fearnley, tilhørende Thorvaldsen. Dette skjønne Landskab saaes for flere Aar siden ved Udstillingen paa Charlottenborg, men vil uden Tvivl sees endnu engang med Interesse. — En jydsk Egn af Dreier, tilhørende Thorvaldsen. Dette Landskab kan ansees som et Pendent til det Landskab af samme Konstner, som for Tiden sees ved Udstillingen paa Charlottenborg. — Blomster i en Kurv af Prof. Jensen. — Et Dyrstykke, tilhørende Thorvaldsen. — Udstillingen af Kobber, var fortrinlig. Vi fremhæve i Særdeleshed følgende: Rebecca ved Brønden, efter Horace Vernet, stukket af Jazet. — Judith, der griber Sværdet for at hugge Hovedet af Holophernes, efter samme Konstner, stukket af Jazet. Mazarin paa sit Sygeleje, efter P. Delaroche. Richelieu og Cingllars, efter den samme Konstner.

[...]

General Comment

Denne notits blev bragt i avisen Kjøbenhavnsposten, 13. Aarg., No. 120, 3.5.1839.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Collection of Graphic Arts · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Dankvart Dreyer · Thomas Fearnley · J.L. Jensen · Kunstforeningen af 1825 · Bertel Thorvaldsen · Horace Vernet
Last updated 08.05.2020 Print