The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8002 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Sender’s Location

København

25.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne artikel blev trykt.

Omnes
Abstract

Berlingske Tidende reports from the re-consecration of the Church of Our Lady in Copenhagen.

See Original

Indenlandske Efterretninger.

Kjøbenhavn, den 25de Marts

– Igaar blev, som vi have berettet, Frue Kirke atter aabnet til Gudstjeneste. Hele kirken var opfyldt af Tilhørere, og efter endt Høimesse indviede Hr. Provst Tryde med skjønne betegnende Ord Thorvaldsens herlige Døbefond, der for første Gang skulde afbenyttes. Den store Kunstner, hvem man skylder saa uendeligt meget med Hensyn til Frue Kirkes hele nuværende imponerende Indre, overvar selv den høitidelige Handling og stod Fadder til det første Barn, der fra hans Døbefond indlemmedes i den christne Kirke. Barnet var Professor Freunds, Thorvaldsens Kunstnerven. – Frue Kirkes Indre gjør, saaledes som den nu er decoreret, et Indtryk, som kun den, der selv har seet den, seet den fra den store Hovedindgang, kan gjøre sig noget Begreb om; kun er det Skade, at Christus-figuren, der dog er og maa være Hovedfiguren, ikke er saa vel belyst som de øvrige Figurer, og det vilde være af stor Virkning paa Totalindtrykket, hvis det var muligt at gjøre Noget til at afhjælpe hiin Mangel.

General Comment

Denne nyhed blev bragt i Berlingske Tidende nr. 72, 25.3.1839. Nyheden refererer genåbningen af Vor Frue Kirke i København 24.3.1839 i anledning af udskiftningen af gipsversionerne af Thorvaldsens Kristus og de tolv apostle med de færdighuggede marmorudgaver.
Se evt. en oversigt over alle Thorvaldsens værker til Vor Frue Kirke i Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen as Godfather
Persons
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen · E.C. Tryde
Works
Last updated 08.05.2020 Print