The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

E.C. Tryde

Denne biografi er under udarbejdelse.

Tryde var fra 1838 præst i Vor Frue Kirke i København og også Sjællands stiftsprovst.

I kraft af sit embede holdt han tale ved Thorvaldsens kiste under bisættelsen i Vor Frue Kirke 30.3.1844.

Han talte også, da Thorvaldsens døbefont, jf. A112, blev indviet under genåbningen af kirken 24.3.1839.

Portrættet til højre er udført i 1840’erne af en ubekendt kunstner efter forlæg af Frederik Vermehren (1823-1910). Det findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Last updated 08.11.2018

Ubekendt efter Frederik Vermehren: E.C. Tryde, 1840erne

E.C. Tryde

Eggert Christopher Tryde 1781-1860 Danish Priest
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in11 Doc.