The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6828 of 10247
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

Omkring 30.1.1836 [+]

Dating based on

Dateringen følger her Saabyes omtrentlige datering, op. cit.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Marie Puggaard describes how Thorvaldsen and other artists often eat in a truly Roman manner in the osteria La Gensola in Trastevere. Now, she and her family have also tried that.

[...] Trasteverinerne troe at være Afkom af de gamle Rommere (Grunden veed jeg ikke), hvorfor de ikke vil givte sig af med de andre Rommere de danne ligesom en Bye for sig selv og have deres egne Sæder og Skikke; [...] i Gensola kommer Thorwaldsen og alle de andre Kunstnere meget ofte, der er et gandske eget Comerce, man sidder i Kjøkkenet og spiiser mens Italienerne fare omkring og brase op paa bedste Maneer, vi spiiste gandske paa Rommersk, nemmelig, begyndte med Latuga og Cicorie Salat derpaa Æggekage med Broccoli i [,] Gedesteg, og til Dessert, Fenkel Selleri og en Rod til; da vi vare færdige med det, gik vi hjem i deijligt Maaneskin. [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

En visuel fremstilling af beskrivelsen kan ses i Ditlev Bluncks berømte maleri fra det følgende år Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom, 1837, B199.

Archival Reference
Rigsarkivet, Ove Rodes Arkiv A-D. Marie Lehmanns Arkiv.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Artistic Environment in Rome
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 29.03.2019 Print