Omkring 30.1.1836

Sender

Marie Lehmann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Lehmann

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen følger her Saabyes omtrentlige datering, op. cit.

Abstract

Marie Puggaard describes how Thorvaldsen and other artists often eat in a truly Roman manner in the osteria La Gensola in Trastevere. Now, she and her family have also tried that.

Document

[...] TrasteverinerneI troe at være Afkom af de gamle Rommere (Grunden veed jeg ikke), hvorfor de ikke vil givte sig af med de andre Rommere de danne ligesom en Bye for sig selv og have deres egne Sæder og Skikke; [...] i GensolaII kommer Thorwaldsen og alle de andre Kunstnere meget ofte, der er et gandske eget Comerce, man sidder i Kjøkkenet og spiiser mens Italienerne fare omkring og brase op paa bedste Maneer, vi spiiste gandske paa Rommersk, nemmelig, begyndte med Latuga og Cicorie Salat derpaa Æggekage med Broccoli i [,] Gedesteg, og til Dessert, Fenkel Selleri og en Rod til; da vi vare færdige med det, gik vi hjem i deijligt Maaneskin. [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

En visuel fremstilling af beskrivelsen kan ses i Ditlev Bluncks berømte maleri fra det følgende år Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom, 1837, B199.

Archival Reference

Rigsarkivet, Ove Rodes Arkiv A-D. Marie Lehmanns Arkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. befolkningen i den romerske bydel Trastevere.

  2. Se evt. hertil Ditlev Bluncks berømte maleri fra det følgende år Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom, 1837, B199, der fremstiller en lignende aften i La Gensola.

Last updated 29.03.2019