The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9515 of 10246
Sender Date Recipient
Bolette Puggaard [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af forsegling.

25.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hr. G: Bindesbøll.

Abstract

Bolette Puggaard invites Bindesbøll to dinner and thanks him for his visit on the evening of Thorvaldsen’s death. Louise Hage arrives at that moment and tells her that she saw Thorvaldsen die in the Royal Theatre.

Den 23 Martz.

Kjære Bindesbøll! Det vilde være mig meget kjært om De om De kunde og vilde komme til Middag – jeg haaber De kan, thi, at De har Villien kan jeg ikke tvivle om, da De kom i Aftes, hvilket jeg paaskjønner mere end jeg i disse faa Linier vil fortælle Dem –
Aandelig Slægtskab er dejligt, der behøves ikke ingen Ord. – Jeg afbrydes af Louise Hage der iaftes var i Theatret og saae Thorvaldsen døe – hvilken Død! hans skjønne Engle hentede ham til en bedre Verden! – Her kommer Ingen til Middag Kl. 3 1/2 eller 4 dersom De bedre kan til den Tid –

Deres hengivne

Bolette Puggaard.

General Comment

Billedet af englene, der hentede Thorvaldsen til en bedre verden, kom til at passe på Bolette Puggaard egen død godt tre et halvt år senere, se mere herom i hendes biografi.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add 297,2o, IIIb.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Delvis citeret i Kirsten Nørregaard Pedersen: Pompejanske rumudsmykninger i 1800-tallets Danmark, [Humlebæk] 2011, bd. I, p. 148.

Subjects
Artistic Environment in Copenhagen · Thorvaldsen and Theater · Thorvaldsen's Death
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.10.2018 Print