The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2634 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

30.9.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne nyhed blev trykt. Selve nyheden er dog dateret 9.9.1820.

Omnes
Abstract

Avisnotits om anlæggelsen af Kościuszko-højen i Krakow.

See Original

[…]

Cracau, den 9de September.

Fra det regierende Senat er bekiendtgiort, at Grundstenen til Kościuszko’s Monument, hvortil der ved Subskription var indkommen over 20,000 polske Golden, og mere ventedes, skulde lægges næstkommende 16de October med passende Høitidelighed. Det skal staae paa Toppen af Bierget Bronislava i Nærheden af den gamle Hovedstad, og Inscriptionen paa Stenen blot være det eneste Ord: “Kościuszko.”

[…]

General Comment

Dette er en notits fra avisen Dagen, 30.9.1820, No. 234. Avisen refererer en polsk korrespondent.


Denne avisnyhed vedrører opførelsen af af den mindehøj, eller symbolske grav, som senatet i republikken Krakow ønskede at rejse for den polske frihedshelt Tadeusz Kościuszko. Højen blev på anlægstidspunktet og i dag betragtet som et polsk nationalsymbol. Opførelsen af højen blev som omtalt påbegyndt 16.10.1820 og varede godt tre år. Højen ligger ca. 4 km vest for Krakows centrum og er i sig selv ca. 34 m høj, men ligger på en bakketop, så toppen af Kościuszko-højen rager ca. 294 m op over havets overflade og er synlig på lang afstand.
Thorvaldsen besøgte højen under sit ophold i Krakow fra 23.10.1820 til 28.10.1820, men de nærmere omstændigheder og den præcise dato er p.t. ikke kendt.
Flere kilder hævder, at Thorvaldsen var til stede ved indvielsesceremonien for højen 16.10.1820, men det stemmer ikke, da det vides med sikkerhed, at billedhuggeren på den dag befandt sig Warszawa – se fx Rokosz, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Mieczysław Rokosz: A Memento from the Kościuszko Mound. Guidebook for Visitors, Kraków 2007, p. 24.

Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Persons
Tadeusz Kościuszko
Last updated 01.10.2018 Print