The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2635 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Oktober 1820 - oktober 1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

See Original
Officiale (Pezzo di Fregio) 169,,
   
8bre  
   
   
9bre  
   
Xbre  
   
   
Genn:o
Feb:o
Settem,,e
idem  
idem  
idem  
idem  
Ottobre  
idem  
idem  
1820  
14  
21  
28  
18  
25  
2  
9  
1821  
27  
3  
Primo  
7 d.o
15,,  
22,,  
28,,  
13,,  
20,,  
27,,  
   
Gaeti gior:te sei
Gaeti gior:te Sei
Gaeti giorte tre
Scalpellino  
Scalpellino  
Scalpellino  
Scalpellino  
   
Gaeti gior:te quattro e mezza
Gaeti giorta una
Ferentzi giornate trè
Al sudetto p[er] giornate 4  
Al sudetto p[er] giornate 4  
Al sudetto p[er] giornate 4  
Al sudetto p[er] giornate 4  
Al sudetto p[er] giornate 4  
Al sudetto p[er] giornate 4  
Al sudetto p[er] giornate 2  
   
4 80  
4 80  
2 40  
1 60  
1 60  
1 60  
80  
   
3 60  
80  
3 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
4 ––  
2 ––  
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 169
Subjects
Accounts 1819-1823 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print