The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 134 of 10246
Sender Date Recipient
Repubblica Romana [+]

Sender’s Location

Rom

6.9.1798 [+]

Dating based on

Dateringen, der følger den franske revolutionskalender, fremgår af opholdstilladelsen. Den 18. fruttifero (fruttidoro af fr. fructidor) svarer til den 6. eller 7. september. Anno 6 svarer til 1798, da den franske kalenders startdato var 22.9.1792, dagen for indførelsen af den franske republik.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen’s residence permit, issued by the Roman republic.

LIBERTÀ
 
Num. 43.
 
REPUBBLICA ROMANA
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, E POLIZIA.
EGUAGLIANZA

Roma 18 Fruttifero Anno 6. dell’Era Repub.
Si permette al
Cittadino Bertel Thorvaldsen Danese nativo di Coppenhagen di professione Scultore contradistinto di capelli, e ciglia biondi fronte alto naso régolare età anni 26. – statura alto corporatura scarsina e venuto in Rom nell’anno 1797. (v.s.) alloggiato al vicolo verso il Teatro Aliberti sottocritto come segue Bertel Thorvaldsen cognito al Cittadino Giuntotardi Tribuno dimorare nel Territorio della Repub. per patriottismo, e stabilimento di commercio.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia
[xxxxx]

Registro Pago 3.

[på bagsiden er skrevet:]
Giustificato # 3 lista 6.18 Messifero
Greco

General Comment

Opholdstilladelsen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt.

Det må antages, at denne opholdstilladelse afløste den midlertidige af 16.8.1798, som var gyldig omtrent frem til dette dokuments udstedelsesdato.
Med slagordene Frihed og Lighed, den nyindførte dateringsmåde fra den franske revolutionskalender og tiltaleformen cittadino bærer dokumentet tydeligt præg af den romerske republiks indførelse 15.2.1798 efter fransk model.

Beskrivelsen af Thorvaldsens ydre giver en slags portræt af den unge kunstner, og dette dokument er derfor knyttet til emneordet med portrætter, der forestiller Thorvaldsen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2161, 4º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Roman Republic · Identification Papers · Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
Filippo Giuntotardi
Last updated 11.09.2018 Print