The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 14 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

5.1.1795 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Det Kong: Mahler Billedhuger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen presents the relief Numa Pompilius and Egeria, A748, to the Royal Academy. He also applies for a prolongation of the pension he was awarded at the end of 1793.

[Translation]

Underdagniste Prome Moria

Herved har ieg den Ære at forrestille Academiet et Stycke af mit seeneste Arbeide; som forrestiller Numa Pumpilius Samtale med Nymfen Egirie i sammes Grotte. At ieg icke oftere i Det forbeigangene Aar, har haft den Ære at forre visse Academiet noget af Mit Arbeide; er icke sket af mangel paa Fligtighed; men for die at ieg den meeste Tid af Aaret har været beskiæftiget med arbeide paa Hans Kong: Høyheds Arveprintzen Palais.
Jeg fordrister mig atter at ansøge det Høye Academie; at samme vilde have den Godhed for mig; endnu i Aar at maatte beholde den Pension som blev mig tildeel i det forbigangene Aar, da den vilde være mig een betydelig hielp til at kunde fortsætte mine Studeringer, tillige at ieg ved samme hielp kunde erverve mig de Sprogkundskaber, uden hvilke et hvert fremskrit er umuligt.
Kiøbenhavn d: 5: Januarij 1795
Underdagnist
  Thorvaldsen
General Comment

In order to obtain a prolongation of his pension from the Academy of Fine Arts, cf. application of 2.12.1793, Thorvaldsen improved the earlier relief Numa Pompilius and Egeria, A748 fra 1792. The journal of the Academy of Fine Arts (The Danish National Archives, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, Dagbog) of 5.1.1795 reads: “The student Thorvaldsen showed a relief of Numma Pompilius and the nymph Egeria, and an application for a prolongation of the pension of 100 rix-dollars awarded him last year. Granted.”
According to Thiele I, p. 40 Thorvaldsen was also promised the travelling scholarship of the Academy of Fine Arts, which would be available in 1796. If Thorvaldsen obtained this promise already in January of 1795, it must have been given orally as he was not given the travelling scholarship until November of that year, see letter of 2.11.1795.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1795, II, nr. 2.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 39-40.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Presentation of Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Persons
Arveprins Frederik
Works
Last updated 07.06.2017 Print