The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4247 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler
Hermann Ernst Freund
[+]

Sender’s Location

København

27.7.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Adler writes to the Building Commission for Christiansborg Palace, quoting a letter dated 30.6.1827 to Christian (8.) Frederik from Hermann Ernst Freund, who on Thorvaldsen’s behalf informs the commission and C.F. Hansen which works of art will be ready for transportation to Copenhagen on board the merchant ship Therese in 1828.

[Translation]

Efter Hans Kgl. H: Prinds Christian Frederiks Befaling har Undertegnede den Ære at meddele den Kongl. Slotsbygnings-Commisssion følgende Udtog af et Brev til Hans Kongelig Højhed fra Billedhugger Freund, dateret Rom den 30t Juni d A:
“Thorvaldsen har modtaget 2de Breve fra Slots Commissionen og Conferentsraad Hansen, hvori de underrette ham, at i Septbr: d. A. afgaaer et Skib fra Kiøbenhavn til Barbariet og som man vil formaae til at anløbe Livorno for at tage ombord de af hans Arbeider, som forefindes der og som færdige herfra afsendes til den Tid.”
“Thorvaldsen vil i Tide afsende herfra til Livorno de af hans Arbeider som ere færdige og som alt staae indpakkede og disse ere begge Kariatiderne i Marmor og Apostlene i Gips til Frue Kirke.”
”Thorvaldsen siger at Christus-Figuren i Marmor kan blive færdig om et Aar, derimod Frisen af Alexanders Indtog vil der mere end 1 og 2 Aar til at fuldende, omendskjøndt alt flere Stykker ere i Arbeide og betydeligen avancerede, saa er dog Arbeidet af saa stort og betydeligt Omfang at der for Mesteren selv behøves, naar Alting er færdigt, et halvt Aar for at eftergaae og fuldende det.
“Underdanigen forsikkrer jeg Deres Kongelige Høihed, at Intet fra min Side skal forsømmes for at fremme og befordre de af Thorvaldsens Arbeider, der skal sendes til Danmark, hvad enten de gaae med denne Skibsleilighed eller med Fregatten til Foraaret, og til desmere Sikkerhed vil jeg følge, som forrige Gang, Transporten til Livorno, men tillige maa jeg beklage hvor lidet jeg er istand til at forkorte Tiden mere end Thorvaldsen alt har og vil gjøre og befordre Fuldendelsen af Christus-Figuren og Alexanders Indtog i Marmor. Christus-Figuren er sendt til Carara for at udføres i Marmor der og for tilfulde at ende den, agter Thorvaldsen selv at reise derhen og lægge sidste Haand paa Værket. Hvad Frisen angaaer, da arbeide næsten alle Marmorarbeidere i Thorvaldsens Værksteder paa den for at udføre den i Marmor og mere lader sig sandelig ikke gjøre”.
“Meget længes jeg efter at komme til at udføre min Frise af Nordens Guders Kamp. Da jeg har været saa heldig ved det første Forsøg, vil jeg lægge mit Haab paa Udførelsen af Frisen og paa den Opmuntring og Understøttelse, som samme vil forskaffe mig.”
“Det er bedst at ansee dette Brev som Svar tillige paa de 2de Breve, Thorvaldsen har modtaget fra Slots-Commissionen og Conferentsraad Hansen og at tage Forholdsregler derefter i Henseende til det Skib, der afgaaer til Barbariet i Efteraaret.”

Amalienborg den 27e Juli 1827

Allerærbødigst
Adler

General Comment

Dette brev kendes kun i afskrift.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1827, nr. 76a (originalbrevets placering kendes ikke).
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Marble Carving · Ships and tribute to the Barbary States · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Christian 8. · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.08.2015 Print