The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7069 of 10246
Sender Date Recipient
Hagen Hohlenberg [+]

Sender’s Location

København

6.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Peder Malling [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiære Svoger!
Da denne Subscriptionsplan kun har været bestemt for dem, som ved Bidrag ønske at fremme det paatænkte Foretagende, saa vil Du undskylde, at jeg ikke mere kan giøre noget Brug af den, men maa overlade dette til Dig selv; og jeg sender Dig den derfor herved tilbage.

d: 6 Febr. 37 Din
M. H. Hohlenberg
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 32,1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.01.2014 Print