The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9259 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København?

Antagelig primo marts 1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men kan indholdsmæssigt ses i forbindelse med brev af 9.3.1843 fra Thorvaldsen og Jonas Collin til Christian 8.

Rentekammeret [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til

det Kgl Rtk.

Medfølgende allerund. Andragende om, at Kbh. Commune maatte tilsikkres Eiendomsret over den til det Thorvalds Museums Opførelse bestemte, og for Museet end videre nødvendige, Grund, skulde jeg på C[X] ste. og egne Vegne ærbødigst anholde om at maatte for det Kgl Rtk. vorde allerund forelagt Hans Majest. til det attraaede Adkomstdocuments Erhvervelse.

[X XX]
C.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 193
Last updated 07.01.2013 Print