The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8081 of 10246
Sender Date Recipient
Johanne Juliane Antonetti [+]

Sender’s Location

København

5.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Regning på og kvittering for betaling af 200 rigsbankdaler for et ikke nærmere specificeret gipsarbejde.

See Original

Hermed tager jeg mig den ærbødigste Frihed at udbede mig pr: Avance 200 R dbs S. T: for forfærdiget Gips Arbeide til Thorvaldsens Museum ved Ordre af S.T. Hr Professor og Ridder Freund.

Kjøbenhavn d 3die Juni 1839.
C. Antonettis Enke.

[med Collins hånd:]
Kan udbetales med 200r Collin

Ovenstaaende Summa er mig
rigtig betalt med 200 R bd m S. hvorfor
jeg hermed qviterer.
Kjøbhavn d 5. Juni 1839.

C. Antonettis Enke


[med en anden hånd:] Udgifts Bilag 2.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,6
Subjects
Plaster Cast Company Antonettis Enke · Monetary Units
Last updated 29.04.2020 Print