The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8078 of 10243
Sender Date Recipient
Johanne Juliane Antonetti [+]

Sender’s Location

København

5.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Bill and receipt for payment of 200 rix-dollars for unspecified plaster work.

See Original

Hermed tager jeg mig den ærbødigste Frihed at udbede mig pr: Avance 200 R dbs S. T: for forfærdiget Gips Arbeide til Thorvaldsens Museum ved Ordre af S.T. Hr Professor og Ridder Freund.

Kjøbenhavn d 3die Juni 1839.
C. Antonettis Enke.

[med Collins hånd:]
Kan udbetales med 200r Collin

Ovenstaaende Summa er mig
rigtig betalt med 200 R bd m S. hvorfor
jeg hermed qviterer.
Kjøbhavn d 5. Juni 1839.

C. Antonettis Enke


[med en anden hånd:] Udgifts Bilag 2.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,6
Subjects
Plaster Cast Company Antonettis Enke · Monetary Units
Last updated 29.04.2020 Print