The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8080 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 5.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dbg. og Dbmd.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin / Comm. af Dbg., Dbmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Brutto-Indtægten af Concerten er efter Gelds Opgivende[?] 1200 Rbdr.; Netto-Indtægten vil, saavidt jeg kan skjønne – thi Regnskabet har endnu, paa Grund af enkelte udestaaende Regninger, ikke kunnet afleveres – være aldeles ingen. Jeg veed ikke, hvorvidt det skulde være rigtigt at anføre dette. Da Procenterne skulle svares af Brutto-Indtægten, kan det ikke være nødvendigt; og at Museet gaaer tomt ud ved denne Leilighed kunde ligesaa vel bruges som Grund imod som for Andragendet.

5 Juni 39.
Ærbødigst
H. N. Clausen.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 131a
Last updated 26.05.2011 Print