The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7817 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6. [+]

Sender’s Location

København

8.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
Kongelig konfirmation af Thorvaldsens gavebrev og testamente af 5.12.1838.

See Original

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmasken, Lauenbog og Oldenborg:

Giøre vitterligt: At eftersom hos Os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begjært Vor allernaadigste Confirmation paa det af Os Elskelig Hr Albert eller Bertel Thorvaldsen, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Vor Conferentsraad og Directeur for Vort Kunstacademie, den 5te dennes oprettede og herved in originali heftede Gavebrev og Testament, hvoraf er indleveret en ligelydende, verificeret Gjenpart, da ville Vi, saafremt fornævnte Conferentsraad Thorvaldsen sig ingen andre Børn eller Livsarvinger maatte efterlade end den i Testamentet nævnte, af ham ifølge Vor allernaadigste Bevilling af 12 Marts 1833 adopterede Datter, dette Gavebrev og Testament i alle dets Ord og Punkter, saaledes som det her findes, allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og herved confirmere og stadfæste samme, dog 6te og 10de Penge samt al anden Os tilkommende Rettighed i alle Maader uforkrænket.
Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn d 8 December 1838

Under Vort Kongelige Seigl

LS

Efter hans Majestæt Kongens allernaadigste Befaling
Stemann

Lange Hansen Bentsen

Wilse

Confirmation på et af Directeur for det Kongelige Kunstacademi, Conferentsraad Albert eller Bertel Thorvaldsen, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand af 5 December 1835 oprettet Gavebrev og Testament

General Comment

Kongelig konfirmation af Thorvaldsens gavebrev og testamente af 5.12.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 85
Subjects
Adoption of Elisa Paulsen · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Kunstakademiet, København · Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 15.10.2020 Print