The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7741 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Sender’s Location

Antagelig København

25.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dgb. og Dannebrogsmand

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmnd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Tør jeg udbede mig underrettet af Deres Høivelbaarenhed, om den, i sin Tid med Slotsbygnings-Commissionen accorderede, Priis for Christus-Statuen i Marmor ikke er 15,000 Rbdr.

Jeg forestiller mig, at det ikke er let at finde en Aften til Comitéforsamling, hvor Th. er disponibel. I dette Tilfælde tillader jeg mig at bringe næstkommende Tirsdag Aften i Forslag. Thorvaldsen har lovet ville spise hos mig om Middagen; og jeg kunde forsaavidt sørge for, at der fra den Side ikke skulde være noget i Veien for et Møde, naar det berammedes til Kl. 7.

Ærbødigst
HNClausen.
25 October

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 80a
Last updated 10.05.2011 Print