25.10.1838

Sender

H.N. Clausen

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dgb. og Dannebrogsmand

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmnd.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Tør jeg udbede mig underrettet af Deres Høivelbaarenhed, om den, i sin Tid med Slotsbygnings-Commissionen accorderede, Priis for Christus-Statuen i Marmor ikke er 15,000 Rbdr.

Jeg forestiller mig, at det ikke er let at finde en Aften til Comitéforsamling, hvor Th. er disponibel. I dette Tilfælde tillader jeg mig at bringe næstkommende Tirsdag Aften i Forslag. Thorvaldsen har lovet ville spise hos mig om Middagen; og jeg kunde forsaavidt sørge for, at der fra den Side ikke skulde være noget i Veien for et Møde, naar det berammedes til Kl. 7.

Ærbødigst
HNClausen.
25 October

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 80a

Last updated 10.05.2011