The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7533 of 10243
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Odense Slot

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt motiv.

9.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / herr Conferentsraad pp Collin / Commandeur af Danebrog etc / i / Kjøbenhavn

Tilskrift: høivelbaarne / herr Conferentsraad Collin / Commandeur af Danebroge pp.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hoivelbaaren herr Conferentsraad

Ved efter Hs.Kongl. Høiheds Befaling at medelle [sic] Dem indsluttede Udtog af et Brev fra Etatsrd Thorvaldsen, dat. Rom d 19 Mai og ankommet hertil d. 7. Junii, har jeg den Ære at gjenkalde mig i Deres Erindring og forny Dem Forsikringen om min udmærkede Høiagtelse

Deres

Ærbødigt hengivne
Adler

Odense Slot

d 9 Junii 1838.

[foroven med anden hånd:]
Tilskr ER Adl. d. 11 Juni 1838

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 71
Last updated 10.05.2011 Print