The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7488 of 10246
Sender Date Recipient
Rasmus Carl Stæger [+]

Sender’s Location

København

27.4.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Committeens offentlige Beretning af 23 Januar d. a. var Beløbet af de til Thorvaldsens Museum tegnede Bidrag anført med

ca. 63.500rbr

Efter de senere indkomne Lister er denne
Sum forøget med:
fra Kjøbenhavn
” Sjælland (udenfor Kjøbenhavn)
” Fyen
” Lolland
” Jylland
“ Slesvig og Holseen
1508
200
5
500
17
90

2320

Summa 65.820

Deraf Bidrag engang for alle 31.300

og enlige Bidrag 34.520r, hvert for det

første Aar er at hæve 11.500

tilsammen 42.800

naar herfra drages de 4.400

som, efter Subscribenternes Bestemmelse, at skulle
erlægges før Planens Udførelse

bliver at indkassere 38.400 rbr
Heraf er til Dato indkommen circa
under Indkassering i Provindserne
hos adskillige Subscribenter, der have
ønsket Henstand til Planens nærmere
Udførelse, henstaae
og endeligen maae som uholdelige Bidrag
antages circa
formedelst Dødsfald, forandrede Formueomstændigheder
Bortreise os.v
32.800rbr
2.000
 
 
3.400
 
200

er 38.400rbr

Af de indkomne 32.800rbr er indsat til Forrentning

i Banken
i Sparekassen
26.200
6.020

samt af Kassen udbetalt:

til Conferentsraad Collins første Udlæg
” Papiirhanler Wanscher
“ Bogtrykker Bianco Luno
” Budet Jørgensen for at have
ombragt Qvitteringerne her i Byen
Lateris
80
210
50
 
120
460rbr
 
 
 
 
 
32.220rbr

 

Transport 460rbr 32.220rbr

Udlæg for Brevenes Tilbringelse her
i Byen, samt diverse Omkostninger

ved Indkasseringen i Provindserne 30.
Kasse-Beholdning circa
490.
90 rbr
er 32.800 rbr

 

Kjøbenhavn d. 27 April 1838
Stæger

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 63
Last updated 10.05.2011 Print