The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7419 of 10244
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

Charlottenborg

10.1.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaaren / HrConferentsraad Collin / Com af d. Dr M pp

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaaren Hr Conferentsraad!

Vilde det ikke være bedst at begynde med at samle Comiteen og at faae afgiort, om der ikke i den paatænkte Offentliggiørelse, som jeg ganske bifalder, ogsaa kunde indflyde nogen Underretning til Publikum om Projectet af Thorvaldsen og Bindesbøll og hvad der fra vor Side er at sige pro og contra i denne Sag? Denne Omstændighed i Forbindelse med Thorvaldsens og dhrrArchitecters Yttringer i denne Henseende indeholder (hvad jeg oftere har haft Leilighed til at erfare) noget saa beroligende for vor Plans Realisation, at den upaatvivleligen i det mindste vilde have det Gode ved sig, at Publikum vil see at vi ikke halvt om halvt mistvivle om Sagens Udfald

Ærbødigst
Thiele

Charlottenb, d. 10 Jan 1838

Jeg har aldeles intet imod, at Offentliggjørelsen af de 3 Punkter udsættes indtil et Møde er holdt. Circulairet kund da ligefuldt omsendes, hvilket jeg skal besørge.

ærb.
Collin

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 53a
Last updated 10.05.2011 Print