The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7145 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Bonnesen 14.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da de Interessenter i Tobakspinderlauget som interessere sig for det intenderede Museum for Thorvaldsens Værker, allerede paa andre Steder have tegnet sig for hvad de dertil ville bidrage, har jeg hverved den Ære at tilmelde Deres Høivelbaarenhed, at min Opfordring i Laugssamling af 3die Marts denne Sag angaaende, har været frugtesløs.

 
Kjøbenhavn, den 14de Marts 1837
ærbødigt
Nicolai Bonnesen
p. t. Oldermand.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 32c
Last updated 10.05.2011 Print